Kasutame vatitikkudega võetud DNA proovemis võetakse  suust põse limaskestaltVatitikkudega saab DNA proove võtta kiirelt ja lihtsalt. DNA proove on võimalikvõtta ka verestkuid meie ettevõte hetkel sellist võimalust ei pakuVere ja süljeproovi tulemused saavutavad täpselt sama tulemuse.

Vanuselised piirangud puuduvad. Inimese DNA ei muutu eluea jooksul ning isadustesti jaoks saab DNA proove võtta alates inimese sünnihetkest.

Jah. Vatitikkudega võetud proovid sisaldavad täpselt sama DNA stuktuuri, mis vereproovi andes ja seega on isadustesti tulemus mõlemal viisil täpselt sama. Vatitikkudega võetud DNA proovid on isegi eelistatumad, sest kui testitaval isikul on hiljuti olnud vereülakanne, võib veres leiduda ka doonori DNA struktuuri.

Rohkem informatsiooni erinevate testide ja hindade kohta leiate siit.

DNA testide eest on võimalik tasuda kasutades pangalinki, krediitkaarti, arvet või Liisi järelmaksu.

DNA Test OÜ poolt pakutavad isadustestid on enda meelerahu tagamiseks. See tähendab, et kuna meie ei saa kontrollida, kes konkreetsed DNA proovid andsid, siis seetõttu ei ole tulemus ka kohtuvaidlustes pädev.

Jah. Ema DNA testi lisamine on soovitatav, kuid mitte kohustuslik. Ema kaasamine DNA isadustesti aitab antud protsessi lihtsustada kuna välistatakse pool lapse DNA struktuurist ja väidetava isa DNA struktuuriga tuleb võrrelda ainult poolt lapse DNA struktuurist. Ema kaasamine DNA testi ei tõsta antud testi täpsust. Testi tulemused on tänu lisatestimistele sama täpsed ehk kinnituse puhul on täpsus 99,99% ja välistuse puhul 100,00%. NB! Kui testitav laps on alaealine (st. alla 18 eluaasta), siis testimiseks on vaja mõlema vanema nõusolekut.

Isadustesti tegemiseks ei ole kohtu luba vajalik.

Jah. Privaatsuse tagamine on meie jaoks kõrgeim prioriteet ning kõik protsessid on koostatud nii, et säiliks täielik privaatsus kliendi ja labori vahel. Testi tulemused saadetakse Teile e-posti vahendusel turvatud keskkonnas.

DNA Test OÜ on Eesti firma, mis pakub võimalust sooritada isadustest soodsalt, kiirelt ja lihtsalt tellides materjalid Teie enda koju või sobivasse pakiautomaati. Samas garanteerime Teile täieliku privaatsuse. DNA Test OÜ teeb testide läbiviimisel tihedat koostööd Eesti kapitalil põhineva biotehnoloogia ettevõttega Asper Biogene OÜ. Asperil on 15 aastane rahvusvaheline kogemus geenianalüüsi teostamises ja uute geenitestide väljatöötamises. Asper Biotech AS’i laboratooriumi kvaliteeti ja kõrgeid standardeid kinnitavad nendele omistatud sertifikaadid ja tunnustused.

DNA testi tulemused saadetakse tellimusel sisestatud e-posti aadressile 7-10 tööpäeva jooksul peale DNA proovide tagastamist.

DNA isadustesti tulemus on kas välistus (väidetav isa ei saa olla vastava lapse isa) või kinnitus (väidetav isa on lapse bioloogiline isa). Kinnitava vastuse puhul garanteerib DNA Test OÜ laboripartner Asper Biogene OÜ tulemuse vähemalt 99,9% täpsusega või välistava vastuse puhul 100,00% täpsusega.

DNA isadustest aitab määrata, kas mees on lapse bioloogiline isa või mitte. Kõik inimesed pärivad oma geneetilise koodi ehk DNA mõlemalt oma bioloogiliselt vanemalt. DNA testi käigus võrreldakse lapse DNA struktuuri väidetava isa DNA struktuuriga, et saada kinnitust, kas laps ja väidetav isa on bioloogiliselt seotud või mitte. Peale proovide edastamist koostatakse Asper Biogene OÜ laboris igale isikule geneetiline profiil ning kontrollitakse, kas laps on pärinud oma DNA väidetavalt isalt.

Positiivse vastuse puhul garanteerib DNA Test OÜ laboripartner Asper Biogene OÜ tulemuse vähemalt 99,9% täpsusega või välistava vastuse puhul 100,00% täpsusega.

Hetkel veel DNA Test OÜ kliinikus proovide vastu võtmist ei paku, kuid töötame selle nimel et tulevikus oleks see kliendile võimalik. Seniks oleme loonud võimaluse mille läbi DNA proovide võtmiseks vajalik komplekt koos juhistega saadetakse kliendile koju ja proovide võtmine on tehtud võimalikult lihtsaks. Täpsemad juhised on ära toodud siin.

Lapse vanus ei ole DNA proovide võtmisel oluline.

DNA Test OÜ poolt saadetud komplekt on väga kergesti kasutatav ja sisaldab vajalikke juhiseid mis kirjeldavad kogu protsessi sammu haaval. Oluline on jälgida juhendeid, võtta DNA proovid soovitud isikult ja märgistada võetud proovid õigesti.

DNA Test OÜ poolt saadetud komplekt jõuab Teieni konfidentsiaalses märgistamata ümbrikus. Ümbriku peale ei ole meie logosid ega kirju, mis viitaksid isadustestile. Konfidentsiaalsuse tagamine on oluline ning kõik tulemused saadetakse klientide poolt esitatud e-posti aadressidele. 

Ostukorv